Αρχαιολογική συλλογή Αεροδρομίου

Έκθεση εικόνων


Ένα ακόμα μουσείο πριν το αντίο! Στο πρώτο επίπεδο του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στεγάζεται ένα μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα των ευρημάτων από τις ανασκαφές της περιοχής του Αεροδρομίου.

Η έκθεση, που εγκαινιάστηκε το 2003, περιλαμβάνει 172 αντικείμενα και καλύπτει μια περίοδο από τη Νεολιθική εποχή μέχρι τους Μεταβυζαντινούς χρόνους. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ευρήματα από τον οχυρό, προϊστορικό (Πρωτοελλαδικό) οικισμό του λόφου Ζαγάνι ο οποίος βρίσκεται στα βόρεια άκρα του Αεροδρομίου. Τα πέτρινα εργαλεία και η χονδροειδής κεραμική μαζί με το πρόπλασμα του οικισμού δίνουν στον επισκέπτη μια συνοπτική αλλά ακριβή εικόνα εκείνης της περιόδου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κεραμική της Γεωμετρικής περιόδου που προέρχεται από το νεκροταφείο, βόρεια του Αεροδρομίου, αλλά και τα κατάλοιπα του 5ου και 4ου π.Χ. αιώνα, περίοδο κατά την οποία άκμασε η Αθηναϊκή Δημοκρατία.

Πληροφορίες

Όνομα: Αρχαιολογική συλλογή Αεροδρομίου
Περιοχή: Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος"
Προάστιο: Ανατολική Αττική
Μεταφορικά Μέσα: Γραμμή 3: Σταθμός Αεροδρόμιο
Προαστιακός: Σταθμός Αεροδρόμιο

Available on AppStore Get it on Google play