Ιερό των Μουσών/ Αρδαλίδων στην Τροιζήνα

Έκθεση εικόνων


Βρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Ιππολύτου και συνδέεται με πανάρχαιες λατρείες της περιοχής που χάνονται στους χρόνους της προϊστορίας. Λέγεται πως στο ιερό αυτό δίδασκε τη ρητορική τέχνη ο Πιτθέας, ο μυθικός βασιλιάς της περιοχής την εποχή του Αιγέα. Από το ιερό διασώζεται ένα αψιδωτό κτίσμα των Ρωμαϊκών Χρόνων, βάσει του οποίου οι αρχαιολόγοι ταύτισαν τα ερείπια του χώρου με το Ιερό των Μουσών.

Πληροφορίες

Όνομα: Ιερό των Μουσών/ Αρδαλίδων στην Τροιζήνα
Περιοχή: Πόρος

Available on AppStore Get it on Google play