Ομορφοκκλησιά (Άγιος Γεώργιος)

 Add to Wish List

Έκθεση εικόνων


Η κομψότητα του αποτελεί και τον κύριο λόγο για τον οποίο ο ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου είναι πιο γνωστός ως Ομορφοκκλησιά. Βρίσκεται στη Λεωφόρο Βεΐκου, ακριβώς απέναντι από το Άλσος στο Γαλάτσι και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα δίστυλου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με παρεκκλήσι στη μια του πλευρά. Διαθέτει τον χαρακτηριστικό Αθηναϊκό τρούλο και είναι χτισμένος με βάση το πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοδομίας.

Ο Ορλάνδος και άλλοι ερευνητές χρονολόγησαν το ναό και το παρεκκλήσι στα τέλη του 12ου αιώνα, ενώ οι εξαιρετικής τεχνικής τοιχογραφίες που τα κοσμούν χρονολογούνται στον 13ο αιώνα και είναι ενδεικτικές της αναγέννησης των τεχνών εκείνη την εποχή και μάλιστα, σε περιοχή μακριά από το κέντρο της πόλης.

Πληροφορίες

Όνομα: Ομορφοκκλησιά (Άγιος Γεώργιος)
Διεύθυνση: Λεωφ. Ομορφοκλησσιάς
Προάστιο: Κέντρο

Available on AppStore Get it on Google play