Ξενοδοχείο Grande Bretagne Spa

 Add to Wish List

Έκθεση εικόνων

Πληροφορίες

Όνομα: Ξενοδοχείο Grande Bretagne Spa
Διεύθυνση: Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1
Τηλέφωνο: (+30) 210 3330799
Προάστιο: Κέντρο
Μεταφορικά Μέσα: Γραμμή 2 ή Γραμμή 3: Σταθμός Σύνταγμα

Available on AppStore Get it on Google play